Digiprint/copy

Digiprint och kopiering  digiprint3

Med hjälp av digitaltryck får du alltid rätt mängd trycksaker vid rätt tidpunkt. Digitaltryck lämpar sig för bland annat broschyrer, häften, inbjudningar, brev, utskick och vanliga utskrifter. Med hjälp av vårt digitaltryck kan du få snabba och förmånliga utskrifter med kort leveranstid och hög kvalitet. Vi sköter även om efterbehandling såsom häftning, vikning och hålslagning. Digitaltryck kan göras på en mängd olika papperssorter och i olika storlekar från A6 upp till A3+ format. Hos oss får du upplagor från 1 exemplar och uppåt.
Vi erbjuder även vanliga kopieringstjänster från original i både färg och svartvitt med önskad efterbehandling och distribution. Perfekt när du själv har ont om tid eller behöver en kopia av ett original.

Produkter: Utskrifter, digitaltryck, häften, broschyrer, utskick, inbjudningar, kort, kopiering, brev, kompendier…